Home / travel (page 4)

travel

Synopsis Of Chief Sir Alexandra Opeyemi Akinyele (JP)

Chief Sir Akinyele Opeyemi Alexander: Born on April 24th 1938 to Pa Akinyele a soldier and an ex-serviceman who was by the end of the Second World War holding the rank of a Regimental Sergeant, he retired in 1974 as a Court Clark in Ondo town. Alex attended all Saint …

Read More »

Yoruba Poem – Ore Lope Ika Ko Sunwon

Gbogbo e da yowu to kundun ika,ko ma ranti ojo esan. Gbogbo irufe eda tin so ogulutu ki won o ma reti idaro laipe ojo, nitoripe ohun aba f’onika la o fisan. Idaro gba koko ni idaro gba’de. Oni bara kan feran lati maa toro baara loja oba ni ilu …

Read More »

Yoruba Poem (Ojulari Ore Ko De’nu)

Ẹni a ni kofẹ ni loju, ata lofi sẹnu Eyi tani ko kinni lẹyin, ẹgun niyẹn fi sọwọ Eyi aba fọrọ lọ, alaroka pọnbele ni Igi da ẹyẹ fo, lọrọ ọmọ araaye Adaba wọn o nani aun kungbẹ, Ina njo ẹyẹ wọn nlọ ni Bi adaba awọn ọta ba n …

Read More »

Weaving Irun Didi – Ion Didi

It is really disheartening the way our women are losing their traditional items of beautification out of which plaiting of hair (ion didi) takes the prime place to the western culture. Of course we all know that the hair is the beauty of the woman and ‘ion didi’ has different …

Read More »

Re-Inventing Gele

Yoruba traditional head-tie worn by Yoruba women popularly known asGele is now gaining global acceptance among different groups of people who have no historical connection with the Yoruba culture. Gele is just a piece of special fabric that could be tied in different ways to give different gorgeous upshot. It …

Read More »